Rockman EXE 4.5 Staff Roll

From The Rockman EXE Zone Wiki

Planning

Scenario

Character Design

LaserMan Design

 • Yoshihito Nonaka

KendoMan Design

 • Yuta Koido

VideoMan Design

 • Yosuke Shimizu

Object

Scroll

Program

 • Koetsu Matsuda
 • Hidekazu Shingaki
 • Mitsunori Sakano
 • Toshihide Anai
 • Shinya Ikuta
 • Naoko Nishiyama
 • Soichi Ito

Music

Sound Effect

 • Shinji Amagishi

Official Illustration

Jack-In Effect

 • Hirokazu Hikita

Manual Production

 • Akemi Iwasaki

Debug Supervision

 • Masato Nanba

Special Thanks!

 • Hiroshi Yamashita
 • Teruhiro Shimogawa
 • Hiroko Nakamura
 • Kazuo Choya
 • Kunio Funahara
 • Satoshi Ukai
 • Yuko Yasuda
 • Takashi Kitahara
 • Naoto Minamide
 • Sara Tanaka
 • KonamiJPN Hideo Kojima
 • KonamiJPN Masahiro Hinami
 • Rockman Club
 • Product Dev 2
 • CAPCOM

Producer